شبکه اجتماعی پاتوق دوستی - پاتوقی برای شما !

نمایش زنده

نمایش زنده

در صفحه نمایش زنده می توانید ارسال های تمامی اعضای سایت را بدونه وقفه و به صورت اتوماتیک مشاهده کنید .

گروه ها

گروه ها

در سایت ما هر یک از اعضا می توانند برای خود گروه ایجاد کنند و سپس به عضو گیری بپردازند و همچنین به محبوب کردن سایت خود بپردازند.

نسخه موبایل

نسخه موبایل

نسخه موبایل سایت پاتوق دوستی برای نمایش به وسیله موبایل به دو صورت نمایش ساده و نمایش برای گوش های تاچ محیا شده است .

آخرین ارسال ها

shahram580
shahram580
@AHOO
@A-r-m-a-gh-a-n
@sami
@shadi
@sevda18
@mehraadj
@farhad90
@hardattack
@pari78
@setareh21
@MOTO
@sepideh
@faezeh
@alahe_21
@TARANE
@armaghan
@shabgard
@nazanin001
@Edward
@SamaDAVOO
@yasna
@ani22
@abbaspeg
@ali_B
@khengool

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ronia
ronia
ﺧــــــﺪﺍﻳﺎ ...
ﺑﻪ ﺗﻨﻬـــــﺎﺋﻲ ﺍﺕ ﻗـﺴــــــﻢ ... !
ﺩﻝ ﻫﻴﭽﻜــــــﺲ ﺭﺍ ...
ﺑﻪ ﺁﻧﭽــــــﻪ ﻗﺴﻤﺘـــــﺶ ﻧﻴﺴـــــﺖ ...
ﻋـــــﺎﺩﺕ ﻧـــــــﺪﻩ !!!...؟

shahram580
shahram580
@R1E2Z3A4
@faeze
@niusha
@meysam-star
@Aryana
@atoosa
@hasti
@afsane
@djmilad
@reza252
@FA68
@ maryam1
@sevda_snow

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@parijoon
@mahson
@Raaz
@shabnami
@soniyaa
@abji-nazi
@BlackHeart
@sinisterboy
@niloofar99
@msing
@Az-Ad
@reza_smok
@Arshin
@Sarajo0o0o0on
@DiLA70
@shadi
@taraneh22
@nafas_75
@bala-73
@pegah_19
@yasi3912
@parastoo2013
@Farhadprince
@shayli-tip

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@Cgari
@Death_Instinct
@majid311
@mehrdadj2
@Anita17
@mohaddese
@par-20
@marjan2014
@seyed-hossein-hashemi
@bb75
@maedeh
@esi73
@Ziizii
@farzane_18
@TANDIS01
@arosak
@fatemeh72
@Negaar
@mahya
@sisi-2012
@nadia_20
@b-e-h-s-a
@farhad_ariya
@SaMaN
@funda
@setareh-joon

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@sabajoon
@NARMIN
@shahzadeh
@kimiya
@patogh4u
@azam
@nana
@SsarvinN
@shahla
@MEIGOL
@mat_t
@6976
@kia
@RoOoz
@ahani
@NiooshA
@13571357
@v_71
@felfel
@DARIUSH774
@sheida1372
@araam
@MAHYA-20
@spiid
@tabasom

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@royapoladi
@Elmira
@AIDIN
@aaas
@Saeid
@sahar
@123195
@ghazal
@beckham
@ANTILOR
@kiya
@tanha953
@faramarz13691
@mahdis_fm
@hasti70
@mahya13
@fatemi
@nanazam
@yeganeh

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@Eli_jon
@shabnam
@BrunoMars
@mohsen0123
@Nasrin
@mahsan
@mer30fun
@paras2
@sabaS
@sanaz_sw
@ali12800
@shahin
@vooroojak
@MEYSAM0011
@e30
@sarinaaa
@aria
@browni-blacki2798
@iranson
@reza72
@nilofar
@afshin
@mamad
@MAHSA

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@ehsan-j70
@kasragtr
@mersad7272
@asaljoon
@amir_ali
@amir2200
@AHF_15
@Amirho3n
@2012tanha
@_sara_
@kaka-gh-22
@sian_2013
@shkan051
@mhn
@killerboy
@hitcher
@alimozi
@SAMIRA
@aminmamad
@amir_max
@a-b-c
@-eli-
@hamid2013
@saba20

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

shahram580
shahram580
@afarinesh
@222mahdi
@Rosha0098
@soroor
@keyan2012
@messi
@majid-76
@ok2
@Shark
@suti
@ehsan
@tanha
@52005
@_sahra_
@sayban
@sOMy
@shadi_bala
@mkh-y
@chista
@WOW
@baran
@makivand
@saman716

[لینک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

ronia
ronia
اینجا باید...
ﺭﻭﺳـَﺮﻳـﺖ ﺭﺁ בﺭﺳـﺖ ﺑـﺒـَﻨـב ... ﻟـﺒﺂﺳـﻬﺂﻳـَﺖ ﭘـﻮﺷـﻴـבﻩ ﺑﺂﺷـَב
ﺁﺭﺁﻳـِﺶ ﻧـَﻜـﻦ ... ﺣـَﺘـﮯ ﺍﮔـﮧ ﺭﺁﻩ בﺁﺭﻩ ﺯﻳـﺒﺂ ﻫـَﻢ ﻧـَﺒﺂﺵ
ב ﺧـﺘـَﺮَﻙ ﭘـﻨـﻬـﺂﻥ ﻛـﻦ ﺧـﻮﻳـﺶ ﺭﺁ ... ﺍﻳﻨـﺠﺂ ﺍﻳـﺮﺁﻥ ﺍﺳـﺖ
בَ ﺭ ב ﺁﻧـﺸﮕـﺂﻩ ﻫـﺰﺁﺭﺁﻥ ﺧـﻮﺁﺳـﺘـﮕﺂﺭ בﺁﺭﻱ ﻭﻟـﮯ ﺗـَﻨـﻬﺂ ﺧـﻮﺁﺳـﺘـﺂﺭ ﻳـﻜـ ﺷـَﺒـَﻨـ ב
בَ ﺭ ﺧـﻴﺂﺑـﺂﻥ ﻫـﺰﺁﺭﺁﻥ ﺭﺁﻧـَﻨـ ב ﻩ ﺷـَﺨـﺼـﮯ בﺁﺭﮮ
ﺍﻣـﺂ ﻣـَﻘـﺼـَ ב ﻫـَﻤـﮧ ﻣـَﻜﺂﻥ ﺧـﺂﻟﻴـﺴـﺖ ﻭ ﺑـَﺲ
ﻛـَﻤـﮯ ﻛـﮧ ﻓـﻜـﺮ ﻛـﻨـﮯ ... ﻟـَﺮﺯﻩ ﺑـَﺮ ﺗـَﻨـَﺖ ﻣﻴـﻨـﺸﻴـﻨـَב
ב ﺧـﺘـَﺮَﻙ ﺍﻳـﻦ ﺟـﺂ ﭼـﺸـﻢ ﻫﺂ ﮔـﺮﺳـﻨـﮧ ﺗـَﺮ ﺍﺯ ﻣـﻌـ ב ﻩ ﻫﺂﺳـﺖ
ﺳﻴـﺮﺁﺏ ﺷـ ב ﻥ ﭼـﺸـﻢ ﻫﺂ ﺧﻴـﺂﻟـﮯ ﺑﺂﻃﻞ ﺍﺳـﺖ
ﺍﺯ בﻳـ ב ﻣـَﺮ ב ﻡ ﺍﻳﻨـﺠﺂ ... ﺍﮔـَﺮ ﺯﺷـﺖ ﺑﺂﺷـﮯ ﻫـَﺮﺯﻩ ﺍﮮ
ﺍﮔـَﺮ ﺯﻳـﺒﺂ ﺑﺂﺷـﮯ ﻓـﺂﺣـﺸــﮧ
ﺍﮔـَﺮ ﺍﺟـﺘـﻤﺂﻋـﮯ ﺑـَﺮﺧـﻮﺭ ב ﻛـﻨـﮯ ﻣﻴـﮕﻮﻳـَﻨـ ב ﺧـَﺮﺁﺏ ﺍﺳـﺖ
ﺍﮔـَﺮ ﺳـَﺮ ב ﺑﺂﺷـﮯ ﻣﻴـﮕﻮﻳـَﻨـב ﻗـﻴـﻤـَﺘـَﺶ ﺑﺂﻵﺳـﺖ
ב ﺧـﺘـَﺮَﻙ ﺍﻳـﻦ ﺟـﺂ ﺯَﻥ ﺑـﻮ ב ﻥَ ב ﻝ ﺷـﻴـﺮ ﻣـﮯ ﺧـﻮﺁﻫـَ ב
ﺍﻳـﻦ ﺟـﺂ ﺑﺂﻳـَב ﻣـَﺮב ﺑﺂﺷـﮯ ﺗـﺂ ﺑـﺨـﻮﺁﻫـﮯ ﺯَﻥ ﺑﺂﺷـﮯ

shahram580
shahram580
تو بانک بودم یه آقایی می خواست پول به حساب بریزه
کارمند بانک ازش پرسید: ماله سیباست؟
برگشته می گه: نه ماله گردوهای پارساله!{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}

shahram580
shahram580
تو جا تخم مرغی پخچال شما هم
کرم و پماد و شربت سینه و معده پیدا می شه؟!{-20-}{-20-}{-20-}

shahram580
shahram580
مجری های تلویزیون اینقدر حرف می زنن که کارشناس برنامه فقط می گه قطعا همینطوره، قطعا همینطوره!{-52-}{-52-}{-52-}

shahram580
shahram580
کتری مثل مادر شوهره مدام در حال جوشیدن
عروس مثل قوریه که با جوشیدن کتری اونم کم کم داغ میشه
پسر مثل استکانه نصفشو کتری و نصفشو قوری پر می کنه
خواهرشوهرم مثل قاشق چای خوری میاد به هم می زنه و می ره!

کاربران فعال

http://patoghedoosti.ir/niusha http://patoghedoosti.ir/MOTO http://patoghedoosti.ir/DARIUSH774 http://patoghedoosti.ir/Edward http://patoghedoosti.ir/13571357 http://patoghedoosti.ir/yasna http://patoghedoosti.ir/felfel http://patoghedoosti.ir/spiid http://patoghedoosti.ir/alifarvehar

آمار سایت

  • کل ارسال ها : 8090001
  • تعداد گروه ها : 251
  • تعداد نظرات : 4585
  • کل بازدید ها : 335647
  • جدیدترین عضو : yoyo